Hakkımızda
Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş.
Türkiye’de termik santral işletmeciliği ve elektrik üretimi konusunda kurumsal tecrübeye sahip iki kurumdan biri olan şeker fabrikaları kendi tüketeceği enerjiyi üretecek şekilde projelendirilmiştir. Otoprodüktör lisansına sahip olan şeker fabrikaları, kampanya dönemlerinde ürettikleri elektriğin fazlasını da enterkonnekte sisteme vererek ülkemizin elektrik enerjisi arzına katkı vermişlerdir. Bu anlamda pancar şekeri sanayi, elektrik üretiminde 87 yıllık, Konya Şeker ise 62 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Yani Konya Şeker, şeker sektöründeki uzmanlığı ve tecrübesi kadar, uzmanlık ve tecrübeye termik santral işletmeciliğinde de sahiptir.

İlerleyen yıllarda Konya Şeker önce Konya fabrikasındaki 18,96 MW, Çumra fabrikasındaki 23,7 MW olmak üzere toplam 42,66 MW otoprodüktör santralı üretim kabiliyetine 2013 yılında devreye aldığı 37 MW gücündeki Çumra Termik Santralını da ekleyerek toplam kurulu gücünü 79,66 MW’a çıkardı ve sadece kendisi için değil, bölgesi için de enerji üretimine başladı. 2010 yılında Çoban Yıldızı Şirketi kuruldu. Çumra Kampüsü’nde şeker fabrikasının ve kampüsteki diğer fabrikaların enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan Çumra Termik Santralı, termik santral teknolojisindeki en yeni teknolojiye sahip olacak şekilde inşa edilmiştir.

Otoprodüktör olarak yakaladığı başarıdan güç alarak enerji sektöründe faaliyet gösterecek Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş. 2010 Eylül ayında enerjisi üretmek amacıyla kurulmuş ve elektrik üretim lisansını almasından sonra da bir yıl gibi kısa bir sürede Çumra Entegre Tesisi bünyesinde 37 MWe kurulu gücünde santral tamamlanmıştır. Ülkemizde kömürden elektrik üretiminde ilk akışkan yataklı kazan teknolojisine sahip santrallerden birini, Çumra Şeker Entegre Tesisi’nde hayata geçirerek ülkemize kazandırmıştır. Çobanyıldızı Elektrik Üretim A.Ş. 2013 Ocak ayında işletmeye açılmış ve 2013 Nisan ayından itibaren de santralden ürettiği elektrik enerjisinin bir kısmı ile Çumra kampüsündeki tüm tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamakta diğer kısmı ise Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş. ye ikili anlaşma ile satılmaktadır. Üretim Tesisi lisansı 31.05.2015  tarihinde kiralama yöntemi ile Konya Şeker A.Ş. ye devredilmiştir.