Cumpaş Kurumsal Çoban Yıldızı
Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye’de termik santral işletmeciliği ve elektrik üretimi konusunda kurumsal tecrübeye sahip iki kurumdan biri olan şeker fabrikaları kendi tüketeceği enerjiyi üretecek şekilde projelendirilmiştir. Otoprodüktör lisansına sahip olan şeker fabrikaları, kampanya dönemlerinde ürettikleri elektriğin fazlasını da enterkonnekte sisteme vererek ülkemizin elektrik enerjisi arzına katkı vermişlerdir. Bu anlamda pancar şekeri sanayi, elektrik üretiminde 87 yıllık, Konya Şeker ise 62 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Yani Konya Şeker, şeker sektöründeki uzmanlığı ve tecrübesi kadar, termik santral işletmeciliğinde de tecrübe sahibidir.